New Generation      
       
       
Emma-Louise Lundkvist Alexander Sellén    
       
       
       
       
       

Vem som helst kan bli medlem eller stödmedlem i klubben. För att bli fullvärdig medlem och därmed få bära klubbens ryggmärke, finns dock vissa krav.
Dessa krav står i klubbens stadgar och följs av de som är fullvärdiga medlemmar.
Är du intresserad av att bli medlem eller stödmedlem får du gärna kontakta vår kassör .